FINPOS s.r.o.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať kvalifikované finančné poradenstvo v oblasti
hypoték, spotrebných úverov a poistenia. Našim klientom tiež ponúkame služby
v oblasti predaja, prenájmu a vyhľadania rôznych druhov nehnuteľností.

V spolupráci s našimi špecialistami a obchodnými partnermi Vám zabezpečíme
právne, ekonomické alebo iné podnikateľské poradenstvo.

Pri našich službách využívame dlhoročné skúsenosti našich vlastníkov,
spolupracovníkov a obchodných partnerov.

Upozornenie:

Pred osobnou návštevou v mieste sídla spoločnosti alebo v kancelárii našich
spolupracujúcich obchodných partnerov si prosím vopred dohodnite termín
a čas telefonicky na vyššie uvedenom mobilnom čísle. Vyvíjame maximálne
úsilie pre spokojnosť našich klientov a to vyžaduje aj činnosť mimo kancelárie.
Nemusíme byť preto osobne zastihnuteľný na mieste v akomkoľvek čase.

Obchodné údaje spoločnosti:

Obchodný názov spoločnosti: FINPOS s.r.o.

Registrácia spoločnosti pre podnikanie:

Obchodný register Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 96917/B

IČO: 47 65 00 61 DIČ: 20 24 02 53 22 Spoločnosť nie je platcom DPH

Kontakt na spoločnosť FINPOS s.r.o.:

Konateľ spoločnosti: Martin Jánoš, telefón: 0904 205 200

Konateľemail: martin@finpos.sk, Poradenstvoemail: poradenstvo@finpos.sk

Realityemail: reality@finpos.sk, Hypotéky - email: hypoteky@finpos.sk

Sídlo spoločnosti:

Žehrianska 14, 851 07 Bratislava – Petržalka

Reality

Právne služby pre realitnú činnosť nám zabezpečuje

Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o., Kadnárova 83, 831 06 Bratislava

Garant právnych služieb: JUDr. Ivan Syrový PhD., web: www.syrovy.sk

Hypotékárne a spotrebné úvery

Sprostredkujeme v spolupráci so spoločnosťou

GEPARD FINANCE sro, Technopol Business Suite 8.p.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava – Petržalka web: www.gepardfinance.sk